Pobieranie aplikacji TeleCube SIP


Bądź na bieżąco za pomocną bezpłatnej akualizacji! Pobierz aktualną wersję TeleCube SIP i bądź na bieżąco z nowymi funkcjami sieci TeleCube. Przebieg ewolucji naszej aplikacji (tzw. change log) został podany poniżej.

Aktualna wersja - 1.0.7 
Data publikacji: 14 marzec 2022


 Pobierz aktualną wersję

Wersja 1.0.7

Data publikacji: 14 marzec 2022

 • Przesyłanie pliku dziennika. Teraz z poziomu aplikacji można wysłać do Biura Obsługi Klienta plik dziennika aplikacji TeleCube SIP. Wystarczy kliknąć w menu (w górnym prawym rogu aplikacji) i wybrać 'Wyślij plik dziennika do TeleCube'. Następnie, prosimy o kontakt mailowy na adres info@telecube.pl z identyfikatorem sprawy, w celu ustalenia osoby komu mamy udzielić odpowiedzi.

Wersja 1.0.6

Data publikacji: 26 październik 2021

 • Dodano wsparcie szyfrowania połączeń, tj. TLS (SIP/TLS) oraz SRTP.

 • W celu uruchomienia szyfrowania, należy w Panelu Klienta przejść do: Wirtualna Centrala > Konta SIP (Wewnętrzne) > kliknąć w butonik z w kafelce przy wybranym koncie SIP > Edytuj Ustawienia Konta SIP > przeskroluj do sekcji 'Opcje Zaawansowane' > Kliknij 'Włączone' dla pozycji Szyfrowanie rozmów > przeskroluj do końca strony i kliknij 'Zapisz'. Następnie, zamknij całkowicie uruchomione instancje aplikacji TeleCube SIP i ponownie uruchom.

Wersja 1.0.5

Data publikacji: 30 maj 2020

 • W trakcie rozmowy telefonicznej, uruchomiono klawisz tzw. slesz (\), który będzie wywoływał odpowiednik DTMFu kratka. Dotychczas, na polskich klawiaturach, kratka wymagała naciśnięcie dwóch klawiszy (Shift + 3), zatem rozwiązanie ma służyć jako usprawnienie.

 • Zastąpiono butoniki z ikonami kamery (tj. wywołujące wideo rozmowę) oraz dymkami dialogowymi (tj. wywołujące okienko SMS) z frazowym opisem funkcji.

 • Możliwość zresestowania współrzędnych okienek do fabrycznych ustawień, w przypadku jeżeli TeleCube SIP znajduje się na obszarach poza ekranowych (np. po zmianie konfiguracji monitorów).

 • Zarządzenie funkcją DND (ang. Do Not Disturb - Nie przeszkadzaj) z poziomu Panelu dla poszczególnych kont SIP. Administrator może ukryć butonik w aplikacji TeleCube SIP, z poziomu Panelu Klienta (zakładka: TeleCube PRO > Zewnętrzne Integracje > TeleCube SIP > Zablokuj możliwość zmiany stanu dostępności (DND)?  , w celu zablokowanie użytkownikom możliwość korzystania z funkcji.

Wersja 1.0.4

Data publikacji: 09 luty 2020
 • Dodano wsparcie i integrację z CRM firmą CRM Vision

 • Dodano możliwość zmiany prezentacji numeru z poziomu aplikacji (zobacz poniżej Uwagę #1)

 • Dodano opis nazw dodanych kont SIP (zobacz poniżej Uwagę #2)

 • Dodano tzw. "hook"i, że funkcje aplikacji można wywołać odpowiednimi hiperłączami (zobacz spis możliwości obok)

 • Lekkie kosmetyczne i estetyczne zmiany

Uwaga #1: Dla kont obecnie korzystających z TeleCube SIP, wystarczy ponownie je zalogować poprzez wejście w menu w górnym prawym rogu i kliknięcie w konto SIP które jeszcze nie wyświetla przyjaznej nazwy.

Uwaga #2: Administrator usługi TeleCube musi nadać wewnętrznemu korzystającego z TeleCube SIP uprawnienie do zmiany prezentacji numeru z poziomu aplikacji, wchodząc w zakładkę: TeleCube PRO > Integracje Zewnętrzne > kafelka TeleCube SIP > zaznaczyć odpowiedni checkbox pt. 'Użytkownik może zmienić prezentację numeru?' .

Spis funkcji dostępnych przez hiperłącza:

Teraz możesz rozszerzyć aplikację Twojego autorstwa, żeby wywoływana szereg funkcji w aplikacji TeleCube SIP. Wystarczy skorzystać z poniższych HTML'owych hiperłączy:

Odbierz połączenie:
<a href="callto:answer"></a>

Zadzwoń na numer 00481234:
<a href="callto:00481234"></a>

Przygotuj treść do wysyłki SMS na numer 00481234:
<a href="callto:sms_00481234"></a>

Przekieruj bieżącą rozmowę na numer 00481234:
<a href="callto:transfer_00481234"></a>

Zminimalizuj (ukryj) aplikację TeleCube SIP:
<a href="callto:minimize"></a>

Rozłącz bieżące połączenie:
<a href="callto:hangup"></a>

Wycisz mikrofon:
<a href="callto:micmute"></a>

Wycisz słuchawkę/głosnik:
<a href="callto:speakmute"></a>

Pogłośnienie mikrofonu:
<a href="callto:micup"></a>

Ściszenie mikrofonu:
<a href="callto:micdown"></a>

Pogłośnienie w słuchawce/głośnika:
<a href="callto:speakup"></a>

Ściszenie słuchawki/głośnika:
<a href="callto:speakdown"></a>

Wersja 1.0.3

Data publikacji: 24 styczeń 2020
 • Integracja z partnerami Sugester i BaseLinker
 • Umożliwienie otwierania zakładek w domyślnej przeglądarce Internetowej
 • Usunięcie punktów kontrolnych w aplikacji

Wersja 1.0.2

Data publikacji: 12 styczeń 2020

Wielkie opublikowanie TeleCube SIP